НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

1. Почитай живота;

 

2. Бъди искрен;

3. Поддържай чистота, особено вътрешна;

4. Въздигай сексуалната си енергия;

5. Спазвай обществените правила,

стига да не са против духовните принципи;

6. Избирай градивна среда - природна, обществена и информационна;

7. Приемай смирено своята вътрешна и външна реалност в настоящето.

Промени я, изграждайки съзнателно и с дисциплина;

8. Търси най-доброто равновесие между самочувствие

и следване на установени авторитетни източници;

9. Развивай цялостен подход като възглед и хармонична практика;

10. Култивирай като основен мотив и критерий

посвещението на по-висшата реалност.

 

 

Бележка:

Светската етика е относителна. Дори и да не е искрена, тя намалява "триенето" при общуване.

Но само автентична и цялостна етика може да бъде основа за духовно развитие.